14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 156

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§156 Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister – CTR
Lægemiddelstyrelsen fører et elektronisk register over de oplysninger, der er nødvendige for beregning af tilskud efter §§ 143-151 og 158 a (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister).

•••

Stk. 2 Registeret kan ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger indeholde oplysninger, der er nødvendige for administrationen af en særlig myndigheds- eller apoteksadministreret betalingsordning for lægemiddelkøb, og oplysninger, der benyttes af apotekerne ved administrationen af tilskud til lægemidler efter den sociale lovgivning.

•••

Stk. 3 Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om driften af registeret, herunder om, Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

  • 1) hvilke oplysninger der må registreres i registeret,

  • 2) indberetning af oplysning om tilskud til medicin efter den sociale lovgivning,

  • 3) kommunernes pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret,

  • 4) pligt til sletning af registrerede oplysninger,

  • 5) apotekeres, lægers og andres adgang til oplysninger i registeret,

  • 6) apotekeres pligt til at etablere forbindelse til registeret og til at benytte registerets oplysninger ved beregning af tilskud og

  • 7) apotekeres pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret.

•••
profile photo
Profilside