14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 8

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 04. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Søfartsstyrelsens afgørelser efter sundhedslovens § 161 eller regler fastsat i medfør heraf kan påklages til Styrelsen for Patientklager.

•••
profile photo
Profilside