14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 45

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 04. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter dette kapitel, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patienterstatningen.

•••
profile photo
Profilside