14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 43

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 En lægemiddelskade, der er opstået som følge af bivirkninger af et lægemiddel, erstattes kun, hvis bivirkningerne efter deres karakter eller omfang går ud over, hvad skadelidte med rimelighed bør acceptere. Bestemmelsen omfatter både kendte og ukendte samt konkret påregnelige og upåregnelige bivirkninger.

•••

Stk. 2 Ved afgørelser i henhold til stk. 1 skal der særligt tages hensyn til

  • 1) arten og sværhedsgraden af den sygdom, som behandlingen rettede sig imod,

  • 2) den skadelidtes helbredstilstand,

  • 3) skadens omfang og

  • 4) mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning.

•••

Stk. 3 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke lægemiddelskader efter §§ 41-43 der er omfattet af dette kapitel.

•••
profile photo
Profilside