14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 31

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Staten, regionsråd og kommunalbestyrelser er undtaget fra forsikringspligten efter § 30.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren kan godkende, at regionsråd og kommunalbestyrelser efter aftale overtager forsikringspligten efter § 30, stk. 1, for de private driftsansvarlige, jf. § 29. Overtagelsen kan kun ske for de private driftsansvarlige, som udøver virksomhed inden for regionens eller kommunens område.

•••

Stk. 3 Regionsråd og kommunalbestyrelser kan kræve omkostningerne ved de i stk. 2 nævnte forsikringsordninger dækket hos de private driftsansvarlige, der er omfattet af ordningerne.

•••

Stk. 4 Sundhedsministeren fastsætter de årlige dækningssummer for de i stk. 2 nævnte forsikringer. Bekendtgørelse om forsikringspligtens gennemførelse

•••

Stk. 5 Dækningssummer fastsat i medfør af stk. 4 reguleres efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar.

•••

Stk. 6 § 30, stk. 5, nr. 3, samt stk. 6, finder ikke anvendelse, såfremt et regionsråd eller en kommunalbestyrelse efter stk. 2 har overtaget forsikringspligten.

•••

Stk. 7 Der er udpantningsret for de i stk. 3 nævnte omkostninger.

•••
profile photo
Profilside