14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 11

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientklager er en institution under sundhedsministeren.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientklager er ved behandlingen af klager efter reglerne i kapitel 1 uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Patientklagers afgørelser efter kapitel 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside