14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 5

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En uddannelse skal for at give ret til uddannelsesstøtte være

  • 1) tilrettelagt som heltidsundervisning,

  • 2) af mindst 3 måneders sammenhængende varighed og

  • 3) ulønnet.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der dog kan gives uddannelsesstøtte til: SU-bekendtgørelsen

  • 1) Enkeltfagsundervisning.

  • 2) Supplering under 3 måneders varighed og adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse under 3 måneders varighed.

  • 3) Uddannelser, der omfatter lønnet praktik eller konkret lønnede projektorienterede forløb i udlandet, herunder om i hvilke perioder der gives støtte.

•••
profile photo
Profilside