SU-loven § 5

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 13. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1574 af 12. december 2023

§ 5

En uddannelse skal for at give ret til uddannelsesstøtte være

  • 1) tilrettelagt som heltidsundervisning,

  • 2) af mindst 3 måneders sammenhængende varighed og

  • 3) ulønnet.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der dog kan gives uddannelsesstøtte til: SU-bekendtgørelsen

  • 1) Enkeltfagsundervisning.

  • 2) Supplering under 3 måneders varighed og adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse under 3 måneders varighed.

  • 3) Uddannelser, der omfatter lønnet praktik eller konkret lønnede projektorienterede forløb i udlandet, herunder om i hvilke perioder der gives støtte.