SU-loven § 29

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 13. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1574 af 12. december 2023 og lov nr. 632 af 11. juni 2024

§ 29

Den foreløbige støttetildeling sker på grundlag af de oplysninger, der foreligger ved støttetildelingen.

Stk. 2 De foreløbige beløb kan ændres, eller udbetalingen kan standses, hvis der i løbet af støtteåret sker ændringer i forhold, der får betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte.

Stk. 3 Foreløbige beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i §§ 2-2 f, 8, 10 a, 10 b, 11 og 14, § 19, stk. 3 og 4§ 25 og § 38 c, stk. 3, kan kræves tilbagebetalt, før den endelige tildeling finder sted.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om denne foreløbige støttetildeling. SU-bekendtgørelsen