14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 23

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Den uddannelsessøgendes egenindkomst opgøres for hele støtteåret uanset støtteperiodens længde, jf. dog § 22 a.

•••

Stk. 2 Egenindkomsten er enhver positiv indkomst, der henføres til eller indgår i den personlige indkomst, kapitalindkomsten og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

•••

Stk. 3 I egenindkomsten fradrages

•••

Stk. 4 Styrelsen kan i enkelte tilfælde godkende andre særlige fradrag i egenindkomsten.

•••
profile photo
Profilside