14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 21

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Slutlån kan i alt gives i 24 måneder (slutlånstiden) inden for de sidste 24 måneder af en uddannelse. Slutlån gives dog i højst 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen til uddannelsessøgende med udvidet støttetid efter § 17, stk. 2.

•••

Stk. 2 Slutlån gives, når den uddannelsessøgende har brugt alle de klip, der kan tildeles til uddannelsen. Tildelingen sker på grundlag af uddannelsesinstitutionens vurdering af, om den uddannelsessøgende kan afslutte uddannelsen inden for 24 måneder eller inden for 12 måneder for uddannelsessøgende med udvidet støttetid efter § 17, stk. 2.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om slutlån. SU-bekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at slutlånstiden efter ansøgning forlænges, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om forlængelsen. SU-bekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Slutlånstiden efter stk. 1 kan efter ansøgning udvides med op til 3 måneder til i alt højst 27 måneder og for uddannelsessøgende med udvidet støttetid efter § 17, stk. 2, til i alt højst 15 måneder, når den uddannelsessøgende, der har modtaget stipendium eller slutlån i uddannelsen, senest for maj 2020

  • 1) har brugt alle de måneder med slutlån, der kan gives til uddannelsen, eller

  • 2) har brugt alle de klip, der kan gives til uddannelsen, og endnu ikke kan få slutlån, jf. stk. 1.

•••

Stk. 6 I den udvidede slutlånstid efter stk. 5 fratrækkes måneder med slutlån eller stipendium i perioden fra marts til maj 2020.

•••

Stk. 7 Uddannelsessøgende, der har fået udvidet slutlånstiden efter stk. 5, nr. 2, kan efter ansøgning få udbetalt slutlån i op til 3 måneder forud for den periode, der fremgår af stk. 1.

•••

Stk. 8 Ansøgning om udvidelse af slutlånstiden efter stk. 5 og om tildeling af slutlån fra den udvidede slutlånstid skal være modtaget på uddannelsesinstitutionen senest den 31. juli 2020.

•••

Stk. 9 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, Bekendtgørelse om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19

  • 1) at slutlånstiden efter stk. 5 kan udvides for uddannelsessøgende, der senere end maj 2020 har brugt alle de måneder med slutlån, jf. stk. 5, nr. 1, eller stipendium, jf. stk. 5, nr. 2, der kan gives til uddannelsen,

  • 2) at fradraget i slutlånstiden efter stk. 6 kan ske for senere måneder end maj 2020,

  • 3) at udbetaling, jf. stk. 7, kan udvides tilsvarende, og

  • 4) at ansøgning, jf. stk. 8, kan ske efter den 31. juli 2020.

•••
profile photo
Profilside