14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 2

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de

  • 1) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til uddannelsesstøtte, jf. kapitel 2,

  • 2) er studieaktive,

  • 3) ikke modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendier efter afsnit II,

  • 4) opfylder betingelserne i §§ 2 a og 2 b og, hvis de søger uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, tillige § 2 c 

  • 5) ikke bevidst har unddraget sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 2 d, og

  • 6) ikke har mistet retten til uddannelsesstøtte efter §§ 2 e og 2 f.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3. SU-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside