14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 51

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 En ph.d.-studerende kan få supplerende stipendierater ved fravær fra ph.d.-studiet på grund af sygdom, hvis studiet forsinkes på grund af sygdommen. Den studerende kan højst få supplerende stipendierater for 4 måneders fravær inden for en sammenhængende periode på 12 måneder.

•••

Stk. 2 En ph.d.-studerende moder får i forbindelse med fødsel eller adoption supplerende stipendierater i indtil 12 måneder. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at moderen kan overlade en eller flere af de supplerende stipendierater til faderen, hvis han får ph.d.-stipendium. Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium

•••

Stk. 3 En ph.d.-studerende fader får i forbindelse med fødsel eller adoption supplerende stipendierater i indtil 6 måneder.

•••

Stk. 4 For hver måned efter stk. 1-3 får den ph.d.-studerende et antal stipendierater, der svarer til det antal månedlige stipendierater, der blev udbetalt umiddelbart før fraværet på grund af sygdom eller udbetalt umiddelbart før fødslen eller adoptionen. Den studerende kan dog højst få 2 stipendierater pr. måned.

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de supplerende stipendierater. Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium

•••
profile photo
Profilside