14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 46h

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 46h

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46h Styrelsen kan hos uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner indhente oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af udlandsstipendium og udlandsstudielån.

•••

Stk. 2 Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder videregive oplysninger om de uddannelsessøgende, der er nødvendige for vejledning og afgørelse om udlandsstipendium og udlandsstudielån.

•••

Stk. 3 Den uddannelsessøgende skal oplyse navn, adresse og personnummer ved ansøgning om udlandsstipendium og ved henvendelse i øvrigt i en sag til styrelsen og Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om SU-bekendtgørelsen

  • 1) adgang til at indhente oplysninger efter stk. 1 og 2 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

  • 2) indhold og udformning af ansøgninger,

  • 3) ansøgningsfrister og

  • 4) krav til den uddannelsessøgendes dokumentation for optagelse, afsluttet bachelorniveau, forhåndsgodkendelse af merit, studieafgiften og den studiemæssige fremdrift i udlandet.

•••
profile photo
Profilside