14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 46a

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 46a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46a Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få udlandsstipendium som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet, hvis de har ret til uddannelsesstøtte, jf. afsnit I, til

  • 1) studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse efter regler fastsat i medfør af § 3, stk. 6, eller

  • 2) en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller den del af en ikketrindelt hel videregående uddannelse i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på kandidatniveau, efter regler fastsat i medfør af § 4, stk. 1.

•••

Stk. 2 Uddannelsessøgende, der har ret til uddannelsesstøtte til studieophold i udlandet, jf. stk. 1, nr. 1, til uddannelser, der er udbudt efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser, har ret til udlandsstipendium, hvis uddannelses- og forskningsministeren har godkendt uddannelsen i udlandet. Uddannelses- og forskningsministerens godkendelse af uddannelser, der er udbudt efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og som hører under Kulturministeriet, sker efter aftale med kulturministeren.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med kulturministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke videregående uddannelser på kandidatniveau i udlandet, jf. stk. 1, nr. 2, der kan gives udlandsstipendium til. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at der kun gives udlandsstipendium til en videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet i en bestemt tidsperiode. SU-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside