14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 38b

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 38b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38b Uddannelsesstøtte udbetales til den uddannelsessøgendes Nemkonto.

•••

Stk. 2 Uddannelsesstøtte udbetales forud i månedlige rater, jf. dog §§ 38 c og 38 d, og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget

  • 1) i styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 38 a, stk. 1, eller

  • 2) på uddannelsesinstitutionen eller i styrelsen, jf. regler fastsat i medfør af § 38 a, stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 3 Opfylder den uddannelsessøgende ikke længere betingelserne i § 2, stk. 1, ophører udbetaling af uddannelsesstøtte fra udgangen af den måned, hvor ændringen sker. Er ændringen dateret den 1. i en måned, ophører udbetalingen dog fra og med denne måned, uanset om den uddannelsessøgende den 1. i måneden opfylder betingelserne i § 2, stk. 1.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne i stk. 2. SU-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside