14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 3

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En uddannelse i Danmark giver ret til uddannelsesstøtte, når uddannelses- og forskningsministeren har godkendt dette og godkendelsen ikke senere er tilbagekaldt.

•••

Stk. 2 Godkendelse af privat uddannelse sker for en begrænset periode.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan tilbagekalde en godkendelse af en privat uddannelse, hvis uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

•••

Stk. 4 En godkendelse efter stk. 2 og en fortsat godkendelse efter stk. 3 kan betinges af en uvildig evaluering for uddannelsesinstitutionens egen regning.

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige styrelsen til at udøve beføjelserne efter stk. 1-4.

•••

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om godkendelse, om tilbagekaldelse af godkendelsen og om evaluering.

•••

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte til uddannelser i Danmark. SU-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside