14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 88

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte paragraf 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1515 af 13. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Hele uddannelser på kandidatniveau
En hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet skal have en varighed (normering) på mindst 60 ECTS-point eller tilsvarende for at give ret til udlandsstipendium. Det samme gælder for den del af en ikke-trindelt hel videregående uddannelse i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på kandidatniveau, jf. stk. 2 og 3. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

•••

Stk. 2 Den del af en ikke-trindelt hel videregående uddannelse i udlandet, der efter afsluttet bachelorniveau er på kandidatniveau, giver ret til udlandsstipendium, når bachelordelen kan adskilles som et reelt afstigningstrin.

•••

Stk. 3 Den uddannelsessøgende skal indhente en erklæring fra den udenlandske uddannelsesinstitution, der dokumenterer, at den uddannelsessøgende har gennemført den del af uddannelsen, der svarer til bachelorniveau, jf. stk. 2, og tidspunktet herfor. Erklæringen skal endvidere dokumentere, hvornår kandidatdelen af uddannelsen påbegyndes og forventes afsluttet, samt hvor mange ECTS-point den vil udgøre.

•••
profile photo
Profilside