14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 86

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 86

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§86 Uddannelsessøgende indplaceres i klippekortet med fradrag i og tillæg til rammen og støttetiden efter §§ 87-90, når de er blevet indplaceret i

  • 1) det klippekort for videregående uddannelser, der var gældende fra den 1. august 1989 til den 31. december 1992, eller

  • 2) det klippekort, der var gældende fra den 1. januar 1993 til den 31. december 1995.

•••

Stk. 2 Uddannelsessøgende, der har fået uddannelsesstøtte til en videregående uddannelse i en periode før den 1. august 1989, men ikke er blevet indplaceret i de to nævnte tidligere klippekortsystemer, og uddannelsessøgende i øvrigt, der ikke er indplaceret i klippekortet, indplaceres ved ansøgning om uddannelsesstøtte i det nye klippekort uden fradrag og tillæg. Dog fradrages et antal klip, der svarer til det antal måneder, hvor den uddannelsessøgende i perioden fra den 1. august 1989 til den 31. december 1995 til en videregående uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, har fået

  • 1) uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

  • 2) orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov,

  • 3) fast revalideringsydelse efter lov om social bistand, eller

  • 4) uddannelsesydelse efter lov om arbejdstilbud til ledige.

•••

Stk. 3 Styrelsen kan bestemme, at perioder efter den 1. august 1989, hvor en uddannelsessøgende har fået uddannelsesstøtte efter færøske eller grønlandske regler, trækkes fra i rammen og støttetiden, når den uddannelsessøgende indplaceres i klippekortet efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Uddannelsessøgende, der er i gang med en bachelor- og kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, får tildelt støttetid til den uddannelse i uddannelsesforløbet, de er i gang med. Styrelsen kan dog bestemme, at uddannelsessøgende skal have tildelt støttetid til hele uddannelsesforløbet.

•••
profile photo
Profilside