14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 85

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 85

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85 Klager over afgørelser, som en uddannelsesinstitution træffer efter styrelsens bestemmelse, kan efter lovens § 42, stk. 2, inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

•••

Stk. 2 Klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser efter §§ 13 og 15 kan indbringes for styrelsen som anført i stk. 1.

•••

Stk. 3 Klagen stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

•••
profile photo
Profilside