14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 74

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Uddannelse i udlandet i øvrigt
Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i den normerede uddannelsestid målt i måneder til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af op til 4 års normeret uddannelsestid.

•••

Stk. 2 Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i de sidste 4 år af uddannelsen til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af mere end 4 års normeret uddannelsestid. Ved opgørelsen af, hvornår den uddannelsessøgende begynder på de sidste 4 år af uddannelsen, ses der bort fra perioder med lønnet praktik eller projektorienteret forløb med løn i udlandet.

•••

Stk. 3 Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i hele den normerede uddannelsestid til erhvervsrettet uddannelse i udlandet af mere end 4 års normeret uddannelsestid, hvis uddannelsen skønnes at dække et særligt erhvervsbehov i Danmark, og hvis der ikke findes en uddannelse med samme erhvervssigte her.

•••

Stk. 4 Der kan dog ikke gives uddannelsesstøtte til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når dette første år er på niveau med gymnasial uddannelse el.lign. almen uddannelse i Danmark. Der gives ikke uddannelsesstøtte til Freshman Year af en bacheloruddannelse i USA.

•••

Stk. 5 Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i den normerede uddannelsestid, dog højst 3 år, til følgende uddannelser, der træder i stedet for en dansk studentereksamen som adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark:

  • 1) International Baccalaureate.

  • 2) Baccalauréat à Option Internationale.

  • 3) Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne.

•••

Stk. 6 Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte i den normerede uddannelsestid, dog højst 3 år, til uddannelsen til studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig.

•••

Stk. 7 Slutlån efter lovens § 21 kan uanset stk. 1 og 2 i alt gives i 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen, såfremt den uddannelsessøgende ikke er forsinket i uddannelsen.

•••
profile photo
Profilside