14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 74

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte paragraf 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1515 af 13. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Styrelsen udarbejder en fortegnelse over uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte efter § 70, stk. 1 og 3, og som samtidig giver ret til supplerende stipendium efter § 73. Styrelsen kan herunder begrænse en godkendelse til bestemte uddannelsesinstitutioner. Fortegnelsen revideres før hvert støtteår.

•••

Stk. 2 Uddannelsessøgende kan kun få uddannelsesstøtte efter § 70, stk. 3, og supplerende stipendium efter § 73 til uddannelse i udlandet uden for de nordiske lande til uddannelser, der er optaget på fortegnelsen. Hvis en uddannelse udgår af fortegnelsen, giver den fortsat ret til uddannelsesstøtte efter § 70, stk. 3, og til supplerende stipendium efter § 73 til uddannelsessøgende, der er begyndt på uddannelsen. Fortegnelsen er optaget som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside