14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 66

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1515 af 13. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte til uddannelser i udlandet, jf. §§ 1-7, efter samme regler som til uddannelser i Danmark med de ændringer, der følger af §§ 67-76.

•••

Stk. 2 Uddannelsen og uddannelsesinstitutionen skal være offentligt anerkendt i studielandet, jf. dog stk. 5 og 6.

•••

Stk. 3 Uddannelsen skal være tilrettelagt som fuldtidsstudium med en normering på 60 ECTS-point eller tilsvarende per studieår. På videregående uddannelser, hvor ECTS-systemet anvendes, kan der i det enkelte studieår tillades en tilrettelæggelse på ned til 54 ECTS-point, såfremt uddannelse samlet set opfylder kravet om 60 ECTS-point per studieår.

•••

Stk. 4 Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mere end 25 pct. af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning.

•••

Stk. 5 Er uddannelsen ikke offentligt anerkendt i studielandet, skal uddannelsesudbuddet være kvalitetssikret af en kvalitetssikringsinstitution, der er internationalt anerkendt. Er uddannelsesudbuddet anerkendt af en kvalitetssikringsinstitution, der er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), er der tale om international anerkendelse. Hvis den udenlandske kvalitetssikringsinstitution ikke er medlem af EQAR, kan institutionen anses for at være internationalt anerkendt, hvis institutionen

  • 1) har tilstrækkelig professionel kapacitet til at udføre kvalitetssikringsaktiviteter, eksempelvis akkreditering, og er uafhængig i sit virke for så vidt angår arbejdsprocesser, udførelse, metodevalg og i sine faglige konklusioner, vurderinger og anbefalinger,

  • 2) sikrer gennemsigtighed og pålidelighed i metoder og processer og i sin udførelse af kvalitetssikringsundersøgelser, og at den i sit virke inddrager internationale eksperter og interessenter, herunder studerende, og

  • 3) selv undergår tilbagevendende evalueringer af egen praksis af en instans, som er uafhængig af kvalitetssikringsinstitutionen.

•••

Stk. 6 Styrelsen vurderer om kvalitetssikringen er foretaget af en kvalitetssikringsinstitution, som kan anses for at være international anerkendt.

•••

Stk. 7 Uddannelsessøgende kan ikke få uddannelsesstøtte, hvis de får uddannelsesstøtte efter et andet lands regler eller efter international overenskomst.

•••
profile photo
Profilside