14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 64

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 En låntager, der kun har optaget studielån og/eller slutlån efter den 1. januar 1991, skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.

•••

Stk. 2 En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1. januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.

•••

Stk. 3 Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår

  • 1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik eller projektorienteret forløb med løn i udlandet, der indgår i uddannelsen,

  • 2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller

  • 3) et ph.d.-studium og ikke modtager løn til studiet.

•••

Stk. 4 Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder

  • 1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller

  • 2) genoptager den afbrudte uddannelse.

•••

Stk. 5 En låntagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt.

•••

Stk. 6 En låntager, der har fået sat tilbagebetalingen af studielån og slutlån under ordinær opkrævning i bero efter lovens § 35, stk. 4, skal efter den seneste uddannelsesperiodes afslutning genoptage tilbagebetalingen af lånet med påløbne renter efter stk. 1 og 2.

•••

Stk. 7 En låntager kan med frigørende virkning betale statslån, studielån og/eller slutlån med renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 og 2.

•••

Stk. 8 Tilbagebetaling sker til Udbetaling Danmark.

•••
profile photo
Profilside