14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 55

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Styrelsen ændrer de foreløbige beløb, der er tildelt i uddannelsesstøtte, når styrelsen modtager oplysninger om, at

 • 1) den uddannelsessøgende flytter fra den ene forælder til den anden forælder, jf. § 40, stk. 1,

 • 2) den uddannelsessøgende bliver udeboende i stedet for hjemmeboende,

 • 3) den uddannelsessøgende bliver hjemmeboende i stedet for udeboende, jf. § 19, stk. 2,

 • 4) der sker ændringer i de forældreforhold, der er lagt til grund ved beregningen af indkomstgrundlaget efter § 40 eller efter lovens § 25, stk. 6,

 • 5) der sker ændringer i antallet af den uddannelsessøgendes søskende, der er lagt til grund ved beregningen af indkomstgrundlaget efter lovens § 25, stk. 7,

 • 6) den uddannelsessøgende, der har fået uddannelsesstøtte uden for klippekortet, fylder 20 år,

 • 7) den uddannelsessøgende får barn og får ret til det fulde tillæg til grundstipendiet, jf. lovens § 25, stk. 8,

 • 8) den uddannelsessøgende kun har ret til et mindre supplerende stipendium efter lovens § 7, stk. 6, eller ikke længere har ret til supplerende stipendium, fordi betalingen af uddannelsen er nedsat eller ophørt,

 • 9) den uddannelsessøgende ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 3,

 • 10) den uddannelsessøgende ikke længere har ret til tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, eller

 • 11) den uddannelsessøgende ikke længere har ret til supplerende studielån efter lovens § 7, stk. 5.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-6 og 9, sker ændringen af beløbene fra begyndelsen af den måned, der følger efter den måned, hvor ændringen er sket, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-5, sker ændringen fra og med den måned, hvor ændringen sker, hvis ændringen er dateret den 1. i måneden.

•••

Stk. 4 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 7 og 8, sker ændringen af beløbene fra begyndelsen af den måned, hvor ændringen er sket.

•••

Stk. 5 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 10 og 11, sker ændringen af beløbene fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor ændringen i den uddannelsessøgende forhold er sket.

•••
profile photo
Profilside