14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 52

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Styrelsen kan bestemme, at uddannelsessøgende, herunder uddannelsessøgende der ikke er bosat i Danmark, kan sende ansøgning om uddannelsesstøtte, herunder fravalg og standsning af støtte, til uddannelsesinstitutionen i papirform.

•••

Stk. 2 Ansøgninger om støtte eller ændring af støtte, herunder fravalg og standsning af støtte, der sendes til styrelsen eller uddannelsesinstitutionen, anses for rettidigt modtaget, hvis ansøgningen er styrelsen eller uddannelsesinstitutionen i hænde senest den dag, hvor fristen udløber. Fristen forlænges til den følgende hverdag, hvis fristen udløber en lørdag, søndag eller helligdag.

•••

Stk. 3 Styrelsen kan bestemme, at dokumentation, der følger med en ansøgning om støtte eller ændring af støtte, kan sendes til uddannelsesinstitutionen eller styrelsen i papirform, og kan herunder bestemme frister for hvornår dokumentationen skal være modtaget, for at ansøgningen kan anses for at være rettidigt modtaget.

•••
profile photo
Profilside