14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 43

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Styrelsen fastsætter beregningsgrundlaget for tillægget til grundstipendiet, hvis forældrene eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partner i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter

  • 1) på Færøerne eller i Grønland,

  • 2) i udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark, eller

  • 3) i Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark.

•••

Stk. 2 Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af oplysninger om forældrenes eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partners økonomiske forhold i det andet indkomstår før støtteåret efter principperne for dannelsen af indkomstgrundlaget.

•••

Stk. 3 Den uddannelsessøgende skal give de oplysninger om forældrenes eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partners indkomst og formue, der er nødvendige for fastsættelsen af indkomstgrundlaget.

•••

Stk. 4 Indtægter m.v. i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på grundlag af et gennemsnit af de valutakurser, der er noteret i København i indkomståret.

•••
profile photo
Profilside