SU-bekendtgørelsen § 43

Denne konsoliderede version af sU-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 994 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 1573 af 19. december 2022 og bekendtgørelse nr. 448 af 27. april 2023

§ 43

Styrelsen fastsætter beregningsgrundlaget for tillægget til grundstipendiet, hvis forældrene eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partner i det andet indkomstår før støtteåret havde indtægter

  • 1) på Færøerne eller i Grønland,

  • 2) i udlandet, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark, eller

  • 3) i Danmark, og indtægterne ikke var skattepligtige i Danmark.

Stk. 2 Beregningsgrundlaget fastsættes på grundlag af oplysninger om forældrenes eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partners økonomiske forhold i det andet indkomstår før støtteåret efter principperne for dannelsen af indkomstgrundlaget.

Stk. 3 Den uddannelsessøgende skal give de oplysninger om forældrenes eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partners indkomst og formue, der er nødvendige for fastsættelsen af indkomstgrundlaget.

Stk. 4 Indtægter m.v. i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på grundlag af et gennemsnit af de valutakurser, der er noteret i København i indkomståret.