14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 37

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Tillægsstipendium efter lovens § 7, stk. 4, nr. 2, gives til uddannelsessøgende, der

  • 1) er forsørger til et barn under 18 år,

  • 2) bor sammen med barnet, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den uddannelsessøgende, og

  • 3) bor sammen med en uddannelsessøgende, som modtager uddannelsesstøtte eller uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, og som er tilmeldt den i nr. 2 nævnte folkeregisteradresse.

•••

Stk. 2 En uddannelsessøgende modtager uddannelsesstøtte eller uddannelseshjælp, som nævnt i stk. 1, nr. 3, når den pågældende med rette er tildelt uddannelsesstøtte eller uddannelseshjælp for mindst én måned i det foregående kvartal.

•••

Stk. 3 Lever de uddannelsessøgende af hensyn til deres uddannelse midlertidigt adskilt, uden at samlivsforholdet er ophørt, kan der ses bort fra

•••
profile photo
Profilside