14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1515 af 13. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Uddannelsessøgende får stipendium med hjemmeboendesats, når de er hjemmeboende, og stipendium med udeboendesats, når de er udeboende, jf. dog § 19.

•••

Stk. 2 En uddannelsessøgende betragtes som hjemmeboende, hvis

  • 1) den uddannelsessøgende i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge forældre, eller

  • 2) den uddannelsessøgende, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende står tilmeldt i folkeregisteret, ud over ferier og søn- og helligdage jævnligt bor hos den ene eller begge forældre.

•••

Stk. 3 En uddannelsessøgende kan, uanset hvilken adresse den uddannelsessøgende er tilmeldt i folkeregisteret, efter ansøgning betragtes som udeboende, hvis

  • 1) den uddannelsessøgende bor på kostskole, skolehjem el.lign.,

  • 2) den uddannelsessøgende under studieophold i udlandet, jf. § 65, ikke bor hos den ene eller begge forældre i udlandet,

  • 3) den uddannelsessøgende er bosat i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge forældre i udlandet,

  • 4) den uddannelsessøgendes forældre står tilmeldt den uddannelsessøgendes folkeregisteradresse, eller

  • 5) den uddannelsessøgende deler adresse med den ene eller begge forældre som følge af lige sameje eller indbyrdes uafhængige lejekontrakter med tredjemand på adressen.

•••

Stk. 4 Stk. 3, nr. 4 og 5, finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får støtte uden for klippekortet, jf. § 19.

•••

Stk. 5 En uddannelsessøgende, der modtager eller har modtaget stipendium med satsen som udeboende, skal på styrelsens anmodning kunne dokumentere efter stk. 6 eller 7 ikke i perioden at have eller have haft bopæl hos den ene eller begge forældre, jf. stk. 2.

•••

Stk. 6 Når den uddannelsessøgende har faktisk og reel udgift til egen bolig, skal den uddannelsessøgende kunne fremvise skøde, lejekontrakt el.lign. samt dokumentation for afholdelse af en faktisk og reel udgift til boligen i form af kvittering for bankoverførsel eller anden digital pengeoverførsel.

•••

Stk. 7 Når den uddannelsessøgende ikke har en faktisk og reel udgift til boligen, foretager styrelsen en samlet vurdering af den uddannelsessøgendes dokumentation for boligforholdet, herunder om den uddannelsessøgende har adgang til eget værelse, antallet af personer, der er tilmeldt adressen, og boligens afstand fra forældrenes bopæl og de registeroplysninger, som styrelsen har adgang til.

•••

Stk. 8 Den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i hver måned er afgørende for, om den uddannelsessøgende er hjemmeboende eller udeboende i den pågældende måned.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 19, stk. 2

profile photo
Profilside