14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-bekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Styrelsen kan godkende, at en uddannelse, der efter reglerne for uddannelsen omfatter både undervisningsperioder og perioder med lønnet praktik eller et projektorienteret forløb, der konkret kan tilrettelægges i et land, hvor der er lovkrav om mindsteløn under sådanne forløb, giver ret til uddannelsesstøtte i undervisningsperioderne, hvis der indgår mindst 1 sammenhængende ulønnet måned i uddannelsen.

•••

Stk. 2 Undervisningsperioderne fastsættes i hele måneder og afrundes eventuelt opad til det nærmeste antal hele måneder. Styrelsen bestemmer, hvilke måneder der indgår i undervisningsperioden, og hvilke måneder der ikke kan gives uddannelsesstøtte i på grund af lønnet praktik eller et projektorienteret forløb med løn i udlandet.

•••

Stk. 3 Styrelsen kan bestemme, hvordan ferieperioder fordeles mellem undervisning og lønnet praktik eller projektorienteret forløb med løn i udlandet.

•••

Stk. 4 Perioder med lønnet praktik eller projektorienteret forløb med løn i udlandet medregnes ikke i slutlånstiden.

•••
profile photo
Profilside