Studielånsloven § 8a

Denne konsoliderede version af studielånsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statsgaranterede studielån

Lov nr. 372 af 29. december 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007,
som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 649 af 12. juni 2013 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 8a

Klager over Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og kapitlerne 13 a, 13 b og 16 om klager finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Reglerne om domstolsprøvelse mv. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.