14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strålebeskyttelsesloven § 7

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strålebeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 23 af 15. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Brug af strålekilder og stråleudsættelse skal ske under anvendelse af foranstaltninger til beskyttelse mod ioniserende stråling, herunder forebyggelse af ulykker, uheld og hændelser samt afbødning af konsekvenser heraf. Der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til, at strålebeskyttelsesforanstaltningerne tilrettelægges, foregår og løbende vurderes, så strålebeskyttelsen er effektiv og passende og enhver fejl eller mangel bliver identificeret og afhjulpet samt at gentagelse bliver forebygget.

•••

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om forhold efter stk. 1, herunder krav til brug af strålekilder og stråleudsættelse, herunder radiologisk overvågning, områdeklassificering, beredskabsforanstaltninger, kvalitetssikring og arbejdstagerkategorisering.

•••
profile photo
Profilside