14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strålebeskyttelsesloven § 2

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strålebeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 23 af 15. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forpligtet efter reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven er

  • 1) den, der ejer, lejer, leaser eller låner eller i øvrigt har råderet over radioaktivt stof eller er ansvarlig for et område med ioniserende stråling,

  • 2) den, der er ansvarlig for brug af en strålekilde, og

  • 3) den, der lader sine arbejdstagere deltage i brug af strålekilder eller lader sine arbejdstagere udsætte for ioniserende stråling.

•••

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om fordelingen af ansvaret mellem parterne nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside