14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strålebeskyttelsesloven § 18

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strålebeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 23 af 15. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med brug af strålekilder og stråleudsættelse. Sundhedsstyrelsen gennemfører sit tilsyn afpasset efter en løbende vurdering af sandsynligheden for og konsekvensen af stråleudsættelse.

•••

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan hos den, der er forpligtet efter § 2, til enhver tid og uden retskendelse mod behørig legitimation forlange adgang til strålekilder, anlæg, udstyr, registre, protokoller, sikrings- og beredskabsplaner, kvalitetssikringssystemer og tilhørende dokumentation, herunder dokumentation i form af medicinske behandlingsdata og resultater af undersøgelser m.v., og på stedet foretage fotografiske eller andre dokumenterende tiltag. Sundhedsstyrelsen kan som led i tilsynet forlange relevante oplysninger og materiale af enhver art, jf. 1. pkt., udleveret af personer, der er forpligtede efter § 2.

•••

Stk. 3 Politiet yder om fornødent bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 2, 1. pkt. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af sundhedsministeren efter forhandling med justitsministeren.

•••
profile photo
Profilside