14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 96

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 96

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§96 Tilsyn m.v. af kriminalforsorgen
Vilkår om tilsyn indebærer, at den betinget dømte skal holde sig i kontakt med kriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse, herunder møde hos kriminalforsorgen og modtage dennes besøg. Den betinget dømte skal give kriminalforsorgen oplysning om bopæl og beskæftigelse.

•••

Stk. 2 Den betinget dømte skal overholde særvilkår og give kriminalforsorgen sådanne oplysninger, som gennemførelsen af særvilkåret nødvendiggør.

•••

Stk. 3 Den betinget dømte skal på begæring dokumentere afgivne oplysninger.

•••

Stk. 4 Den betinget dømte skal i øvrigt overholde de forskrifter, som kriminalforsorgen fastsætter til gennemførelsen af tilsynet og eventuelle særvilkår.

•••
profile photo
Profilside