14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 88

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Gennemførelse af tilsyn m.v. ved betinget benådning og ved strafafbrydelse m.v.
Bestemmelserne i §§ 81-87 finder tilsvarende anvendelse ved tilsyn og særvilkår, der er fastsat ved benådning i de tilfælde, der er omfattet af straffelovens § 43, ved strafafbrydelse eller i øvrigt i medfør af bestemmelser i denne lov.

•••
profile photo
Profilside