14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 78f

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 78f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§78f Tilbagekaldes en tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter fuldbyrdelsens iværksættelse, skal den dømte overføres til fængsel eller arresthus til afsoning af reststraffen.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at den dømte midlertidigt skal overføres til fængsel eller arresthus, mens spørgsmålet om tilbagekaldelse behandles.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om midlertidig overførsel af dømte til fængsel eller arresthus. Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen

•••
profile photo
Profilside