Bøger, som nævner Straffuldbyrdelsesloven § 72

Straffuldbyrdelsesret (1. udg.)
Forfattere: Hans Jørgen Engbo
Udgivelsesdato: 18. aug 2022
DJØF Forlag

Disciplinærstraf

- Side 207 -

...bekendtgørelse nr. 173 af 31. januar 2022 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) §§ 92-93 og bekendtgørelse nr. 105 af 30. januar 2019 om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen). Reglerne suppleres af vejledning nr. 9750 af 28. juni 2022 (disciplinærstrafvejledningen).

Læs på Jurabibliotek