14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 70

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Ved ikendelse af strafcelle som disciplinærstraf fastsættes varigheden under hensyn til overtrædelsens art og omfang til et tidsrum af højst 4 uger. For unge under 18 år fastsættes tidsrummet dog til højst 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personale i institutionen.

•••

Stk. 2 En indsat, der er ikendt strafcelle, anbringes i særlig afdeling eller eget opholdsrum eller i et arresthus. Under anbringelsen er den indsatte udelukket fra fællesskab i institutionen. Unge under 18 år kan dog deltage i beskæftigelse i institutionen, medmindre konkrete grunde taler herimod.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om udståelse af strafcelle. Disciplinærstrafbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside