Bøger, som nævner Straffuldbyrdelsesloven § 60

Proportionalitetsprincippet

- Side 50 -

...over mere end 11 måneder, herunder på dage, hvor A ikke havde forladt sin celle. Ingen af undersøgelserne havde ført til fund af effekter, som han uretmæssigt var i besiddelse af. Både Højesteret og landsretten fandt tillige, at de retsstridige undersøgelser efter deres karakter og omfang indebar nedværdigende behandling i strid med EMRK artikel 3.

Læs på Jurabibliotek