Bøger, som nævner Straffuldbyrdelsesloven § 51a

Straffuldbyrdelsesret (1. udg.)
Forfattere: Hans Jørgen Engbo
Udgivelsesdato: 18. aug 2022
DJØF Forlag

Besøg

- Side 249 -

Regler om besøg findes bl.a. i sfbl. §§ 51-54; bekendtgørelse nr. 1022 af 28. juni 2022 om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen). Reglerne suppleres af vejledning nr. 9735 af 28. juni 2022.

Læs på Jurabibliotek