Bøger, som nævner Straffuldbyrdelsesloven § 20

2.1. Fængsler

- Side 69 -

Fængselsstraf fuldbyrdes i fængsel eller i arrest, jf. sfbl. § 20. Loven forudsætter en opdeling af fængslerne i åbne og lukkede fængsler, men har i øvrigt overladt til justitsministeren at fastsætte regler om indretningen af institutioner under Kriminalforsorgen til fuldbyrdelse af fængselsstraf, sfbl. § 5. De senere års udvikling har gjort det mere...

Læs på Jurabibliotek