14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 20

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Institutioner m.v.
Fængselsstraf fuldbyrdes i fængsel eller i arresthus.

•••

Stk. 2 Fængselsstraf kan dog efter reglerne i § 78 om anbringelse i og overførsel til særlig institution m.v. i særlige tilfælde fuldbyrdes i kriminalforsorgens udslusningsfængsler og i institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 I særlige tilfælde kan fængselsstraf endvidere fuldbyrdes på den dømtes bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i §§ 78 a-78 f.

•••
profile photo
Profilside