14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 124

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 124

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§124 Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

•••

Stk. 2 §§ 112 og 123 finder anvendelse på endelige administrative afgørelser, der er truffet efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside