14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 111

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 111

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§111 Administrativ klageadgang
Afgørelser, der træffes af en myndighed inden for kriminalforsorgen, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Afgørelser, der træffes i henhold til denne lov af andre myndigheder end kriminalforsorgens myndigheder, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 3.

•••
profile photo
Profilside