14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 105

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 105

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§105 Forvaring fuldbyrdes efter kapitel 2 om almindelige bestemmelser for fuldbyrdelse af straf og afsnit II om fuldbyrdelse af fængselsstraffe med den undtagelse, at forvaring normalt fuldbyrdes i Anstalten ved Herstedvester.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning. Genstandsbekendtgørelsen Brevbekendtgørelsen Prøveudskrivningsbekendtgørelsen Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner Undersøgelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner Magtanvendelsesbekendtgørelsen Fællesskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2022) Talsmandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner § 78-bekendtgørelsen Fotobekendtgørelsen Konfiskationsbekendtgørelsen Disciplinærstrafbekendtgørelsen Telefonbekendtgørelsen Iværksættelsesbekendtgørelsen Besøgsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner Tilsynsbekendtgørelsen Beskæftigelsesbekendtgørelsen Udgangsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. Sundhedsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside