14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 92

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 92:

Til § 92
    Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om indeholdelse af indtægter efter lovforslagets § 91, stk. 2. Bestemmelsen svarer til § 92 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 6. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.   &n...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.