14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 87

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 87:

Til § 87
    Bestemmelsen åbner mulighed for fastsættelse af regler om gennemførelse af tilsyn mv. i de tilfælde, hvor tilsyn mv. udøves af andre myndigheder end kriminalforsorgen. Bestemmelsen svarer til § 87 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.12. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.