14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 87

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 87

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§87 Tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen
Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om gennemførelse af tilsyn m.v. af andre myndigheder end kriminalforsorgen.

•••
profile photo
Profilside