14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 8

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Fuldbyrdelsen af en fængselsstraf skal iværksættes snarest muligt.

•••

Stk. 2 For dømte, der er på fri fod efter dommen, iværksættes fuldbyrdelsen, når den dømte modtages i en institution under kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 For dømte, der er varetægtsfængslet efter dommen eller allerede udstår frihedsstraf, iværksættes fuldbyrdelsen, når kriminalforsorgen giver meddelelse til den pågældende herom.

•••

Stk. 4 For dømte, der efter reglerne i kapitel 13 a er meddelt tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, iværksættes fuldbyrdelsen, når kriminalforsorgen giver meddelelse til den pågældende herom.

•••
profile photo
Profilside