14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 7

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En person, der er idømt fængselsstraf, har også før straffuldbyrdelsens iværksættelse ret til at få nærmere rådgivning hos kriminalforsorgen om sine arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold i forbindelse med fuldbyrdelsen.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte rådgivning.

•••
profile photo
Profilside