14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 68

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 Som disciplinærstraf kan anvendes advarsel, bøde og strafcelle.

•••

Stk. 2 Strafcelle kan dog kun anvendes for følgende forhold eller forsøg herpå:

  • 1) Udeblivelse eller undvigelse,

  • 2) indsmugling, besiddelse eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning,

  • 3) nægtelse af afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter § 60 a,

  • 4) indsmugling eller besiddelse af våben og andre personfarlige genstande,

  • 5) vold eller trusler om vold mod medindsatte, personale eller andre i institutionen,

  • 6) groft hærværk og

  • 7) andre grove eller oftere gentagne forseelser.

•••

Stk. 3 Disciplinærstraf i form af bøde og strafcelle kan ikendes i forening.

•••

Stk. 4 Fuldbyrdelsen af disciplinærstraf kan helt eller delvis undlades på betingelse af, at den indsatte i en bestemt periode ikke begår strafbart forhold eller en ny disciplinærforseelse.

•••
profile photo
Profilside