14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 64

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Bestemmelserne i § 63 omfatter ikke kriminalforsorgsområdets afgørelse om, at

  • 1) en indsat kortvarigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde skal opholde sig i eget opholdsrum eller i særlig observationscelle, eller

  • 2) en indsat, der nægter at være beskæftiget med en af kriminalforsorgsområdet godkendt aktivitet, skal opholde sig i eget opholdsrum eller på andet anvist opholdssted i arbejdstiden.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om indsattes ophold efter stk. 1, herunder om godkendelse og anvendelse af observationsceller. Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab

•••
profile photo
Profilside